Hvorfor Sandvikaklinikken?

Hvorfor Sandvikaklinikken?

Krans copy
Krans copy
Krans copy

TIDL. AVDELINGSSJEF
Plastisk kir. avd.
Rikshospitalet

TIDL. LEDER
Norsk Plastik-
kirurgisk forening

STOR ERFARING
i alle typer plastisk
kirurgi

Krans copy
Krans copy
Krans copy

INTERN SAKKYNDIG
Norsk pasientskade-
erstatning

FAGLIG MEDARBEIDER
Tidsskrift for den norske
legeforening

DOKTORGRAD
Stor vitenskapelig
produksjon

MegSelvRing
Klikk for INFO
Klikk for info
Klikk for INFO
Klikk for INFO
Klikk for INFO
Klikk for INFO
Klikk for INFO
Klikk for INFO
Klikk for INFO
Klikk for INFO
Klikk for INFO
Klikk for INFO

SANDVIKAKLINIKKEN AS

Elias Smiths vei 10

1337 Sandvika (Se kart)

 


 

Telefon 67 54 00 01

post@sandvikaklinikken.no

Kontonr. 8601 41 71691

Logo-125x125

Navn

Din e-postadresse

Emne

Melding