Kompetanse Tillit Resultat

Fettsuging


Fettsuging har vært brukt i mange år, og teknikken har hele tiden for-bedret seg. Metoden kalles ofte liposkulptur fordi fettsuging først og fremst egner seg til å forme vevet. Med såkalt "supervåt" teknikk set-ter  man inn væske blandet  med lokalbedøvelse inn i vevet via små hull i huden og kan fjerne fett i utvalgte områder.  Det er kommet en rekke varianter av fettsuging som ofte brukes av helsepesonell som ikke er plastikkirurger. BodyTite (radiobølger), SmartLipo (laser), Endemoligie, VelaSmooth, VelaShape er eksempler. Som eksempel kan vi bruke BodyTite. Det er skrevet i alt 5 vitenskapelige artikler (PubMed 11.08.2015) hvor ingen viser bedre effekt enn fettsuging. Heller ikke populære SmartLipo kan vise bedre resultater  (Prado A,)  Hvis man likevel velger slik behandling råder jeg deg til å gjøre det hos plastikkirurg fordi huden tilføres varmeenergi, og det er rapportert skader i tilfeller hvor behandleren ikke har hatt god nok faglig bakgrunn.


 

TIDL. AVD.SJEF
Plastisk kir. avd.
Rikshospitalet

FAGLIG
MEDARBEIDER

Tidsskrift for den
norske 
lege-
forening

Liposkulptur

Magen (inkludert genital-området), hoftene, lår og knærn er de vanligst områdene som behandles. Andre områder som kan fettsuges er med godt resultat er hals, ansikt, overarmer og legger. Fettsuging kan gjøres alene eller som en del av for eksempel mageplastikk eller ansiktsløft. Det er dessverre ikke uvanlig å det fjernes for mye fett ved mageplastikk, og mavehuden får et stramt og lite naturlig utseende. På Sandvikaklinikken fokuserer vi på at utseendet skal bli mest mulig naturlig. Dette gjelder både ved fettsuging og ved andre plastik-kirurgiske og estetiske prosedyrer. 


 

STOR ERFARING
i alle typer plastisk
kirurgi

TIDL. LEDER
Norsk Plastik-
kirurgisk forening

Sandvikaklinikken

Cellulitt

Bortsett fra kirurgens dyktighet er hudkvaliteten det som avgjør om fettsuging blir vellykket. Hvis huden er "slapp" på forhånd som ofte sees ved cellulitt kan det hende at den ikke trekker seg nok sammen når fettet under fjernes. Dette kan en dyktig kirurg vurdere. For eksempel kan fettsuging gi god effekt på fjerning av dobbelthake, men ikke hvis huden er for mye strukket. Da må huden strammes i tillegg (halsløft, ansiktsløft). 


 

INTERN SAKKYNDIG
Norsk pasientskade
erstatning

DOKTORGRAD
Stor vitenskapelig
produksjon

Metode

Hvis det "bare" skal fettsuges trengs det ofte ikke mer enn lokalbedøvelse. Områdene som skal fettsuges markeres med en tusj, som regel mens man står oppreist. Under operasjonen lages det millimeterstore hull i huden, og det settes inn bedøvende væske. Deretter føres det inn et tynt metallrør som kobles til undertrykk. Når røret føres frem og tilbake fjernes fettet. Det er viktig at fettet fjernes jevnt for å unngå ujevnheter.


 

liposkulptur

Fettsuging kan bidra til å gjenopprette kroppsformer. Ved generell overvekt er fettsuging lite egnet. Et vellykket resultat forutsetter en riktig vurdering av hudkvaliteten siden huden må trekke seg sammen for å unngå folder.


Jeg vil sterkt anbefale at du går til en plastikkirurg hvis du overeier fettsuging. Det er kommet en rekke aktører på markedet med prosedyrer som "overselges" og tildels kan gi hudkade og andre komplikasjoner.


 

Ofte stilte spørsmål:         

Arr. Arrene er så små at de som regel ikke er synlige. 

Bandasje. Etter fettsuging skal man som regel bruke en strammende "bandasje", for eksempel spesielle strømper eller body. Vi går gjennom dette med deg på klinikken.

Dusjing. Man kan ta en rask dusj 2 dager etter operasjonen. Hud og tape må tørkes godt med en gang. Hvis såret blir værende vått over tid er det økt risiko for infeksjon.

Fettransplantasjon. I noen tilfeller kan det være aktuelt å bruke fettet som hente ut for å bygge på andre deler av kroppen, for eksempel i ansiktet.

Følelse i hud. Hudfølelsen kan bli noe nedsatt rettet etter operasjonen, men kommer som regel tilbake innen ca. 1 år. 

Før etter bilder. Norske myndigheter har bestemt at det ikke kan vises bilder "på nett" som er tatt før og etter fettsuging. På klinikken vil bli presentert informasjon som viser hvilke resultater du kan oppnå.

Kontroll. Kontroller avtales normal etter 2, og 14 dager. Deretter sluttkontroll etter 6 måneder.


Komplikasjoner (blødning, infeksjon) sees heldigvis sjeldent, men kan ikke 100 % utelukkes. På Sandvikaklinikken har erfaring og prosedyrer som reduserer risikoen for komplikasjoner mest mulig og gjør at vi trygt kan håndtere problemer hvis de likevel skulle oppstå.

Medisiner. Dette går vi gjennom med deg på klinikken. Spesielt blodfortynnende medisiner må avpasses.

Røyking. Røyk nedsetter blodsirkulasjonen og øker risikoen for komplikasjoner. Det anbefales at man ikke røyker 2 uker før operasjonen og 2 uker etter.

Sting. Som regel er det ikke sting som skal fjernes. 

Sykemelding. Det vil variere om du må sykemeldes etter fettsuging. Dette diskuterer vi med deg på klinikken. Eventuell sykemeldingsperiode er kort siden plagene går fort over. 

Trening. Vi anbefaler at du venter 2-3 uker før trening.

Trygg kirurgi. VI praktiserer de siste metodene bl.a. med bruk av avkryssingsskjemaer for å sikre deg på best mulig måte.


Telefon 67 54 00 01

post@sandvikaklinikken.no

Kontonr. 8601 41 71691

Logo

SANDVIKAKLINIKKEN AS

Elias Smiths vei 10

1337 Sandvika (Se kart)

Åpnigstider (Klikk her)

Ansv. lege: Bjørn M. Hokland

Org. nr. 998 595 029