Kompetanse Tillit Resultat

Nanofett

TIDL. AVD.SJEF
Plastisk kir. avd.
Rikshospitalet

FAGLIG
MEDARBEIDER

Tidsskrift for den
norske 
lege-
forening

Nanofett

Nanofett eller nanofettransplantasjon betyr at fettet behandles på en spesiell måte så fettet er svært finfordelt og inneholder stamceller. Stamceller har spesielle egenskaper og kan reparere og danne nytt vev. Stamcelletransplantasjon brukes innen stadig nye områder innen medisin, for eksempel innen kreftbehandling og behandling av bindevevssykdommer. Behandling med nanofett er først blitt tilgjengelig innen plastisk kirurgi de siste årene, og vi har svært gode resultatet med denne teknikken.


STOR ERFARING
i alle typer plastisk
kirurgi

TIDL. LEDER
Norsk Plastik-
kirurgisk forening

Sandvikaklinikken AS

Metode

Fettet hentes som regel fra mage, hoftene eller lår med en spesiell fettsugingskanyle. Vi blir enige med deg om det beste stedet for høsting. Det behandles deretter med teknikker som finfordeler fettet og øker andelen av enkeltceller og stamceller. Detter filtrering kan det settes inn i områdene som skal behandles. Til innsettingen benyttes tynne nåler. Nanofetteknikken kan også kombineres med annen fettransplantasjonsteknikk for å bygge opp vev.


 

INTERN SAKKYNDIG
Norsk pasientskade
erstatning

DOKTORGRAD
Stor vitenskapelig
produksjon

Behandlingsområder

Nanofettransplantasjon er en ny metode og behandlings feltene utvides stadig. Nanofett benyttes oftest i nedre og øvre øyelokk. Mørke ringer i nedre øyelokk kan behandles med godt resultat. Metoden er best egnet hvis det ikke er for mye hudoverskudd og ujevnheter i øyelokket. Nanofett kan også bedre solskadet hud, for eksempel over  over brystet. Behandling av rynker i overleppen er også gjort med god effekt. Du er velkommen til en konsultasjon på Sandvikaklinikken for å se om du kan ha nytte av metoden.


Nanofett

Telefon 67 54 00 01

post@sandvikaklinikken.no

Kontonr. 8601 41 71691

Logo

SANDVIKAKLINIKKEN AS

Elias Smiths vei 10

1337 Sandvika (Se kart)

Åpnigstider (Klikk her)

Ansv. lege: Bjørn M. Hokland

Org. nr. 998 595 029