Kompetanse Tillit Resultat

Neseoperasjon


En neseoperasjon bygger på flere tusen år gamle tradisjoner. "Indisk neserekonstruksjon" brukes den dag i dag etter neseskader. Kunnsk- apen var nødvendig fordi neseamputasjon ble brukt som straff, og en ny nese ble laget av pannehud. I Europa ble metallneseproteser intro- introdusert langt senere som et ikke-kirurgisk alternativ, jfr. den store store danske astronomen Tyco Brahe som mistet nesen i en duell om en  ung kvinnes gunst!  Forsøk på å bedre normale nesers utseende startet med parafininnsprøytinger (katastrofalt resultat!), men opera-sjonsteknikkene har heldigvis utviklet seg slik at vi i dag kan rette opp nesedeformiteter med gode resultater.Under nesehuden er det et brusk/bein-skjelett hvor neseskilleveggen deler nesehulen i to svarende til venstre og høyre nesebor. Øverst er nesebeinet som danner den øvre delen av neseryggen. Nedenfor denne er det flate brusker som dekker nesens sideflater. I nesevingene finner vi egne brusker som har en komplisert utforming og som også danner nesetippen.

Tett nese er en hyppig årsak til legekontakt. Nesetetthet kan ha mange årsaker. Hvis det er nødvendig med kirurgisk behandling dekker det offentlige kostnadene. Fastlegen din kan henvise deg til sykehus/klinikk som har slik avtale.


 

TIDL. AVD.SJEF
Plastisk kir. avd.
Rikshospitalet

FAGLIG
MEDARBEIDER

Tidsskrift for den
norske 
lege-
forening

Neseplastikk

De vanligste årsakene til estetiske neseoperasjon er:
Hump på neseryggen. En hump eller "kul" på neseryggen sees best fra siden. Som regel er neseryggen også bred. Kulen fjernes ved å fjerne bein og. Hvis nesen er for bred må nesebeinet gjøres smalere. Dette gjøres etter at beinet er svekket på sidene ved bruk av spesialmeisel. Operasjonen kan som oftest gjøres ved at operasjonsinstrumentene føres inn via neseslimhinnen ("lukket" tilgang). Hvis nesetippen er for bred eller gjøres operasjonen oftest med "åpen" tilgang, dvs. at det lages et snitt i huden på nesens underside og på innsiden av neseborene. Arret blir som regel ikke synlig. Metodene man brukte tidligere (Goldmanmetoden m.fl.), gjorde at nesen ofte ble spiss og så "operert ut". Disse er nå forlatt.


 

STOR ERFARING
i alle typer plastisk
kirurgi

TIDL. LEDER
Norsk Plastik-
kirurgisk forening

Sandvikaklinikken

Stor nese

Stor nese kan skyldes flere årsaken. Noen ganger er hele nesen for stor og tipp og neserygg må reduseres. Dette gjøres sikres med den åpne tilgangen hvor huden løftes opp fra brusk-beinskjelettet slik at tipp og neserygg kan formes nøyaktig. Andre ganger er neseryggen for lang eller tippen står står for mye ut eller peker nedover. Lukket tilgang er da ofte mulig.  Fordi nesen er en så viktig del av utseendet er det må alle deler av ansiktet vurderes for å sikre et naturlig og tiltalende utseende. Dette vurderingen er det som sammen med kirurgens evne til å få ønsket resultat er det som skiller de gode nesekirurgene fra de mindre gode. 


 

INTERN SAKKYNDIG
Norsk pasientskade
erstatning

DOKTORGRAD
Stor vitenskapelig
produksjon

 


Neseskjevhet 

er som regel medfødt eller forårsaket av skade. Nesetippen kan peke mot høyre eller venstre, eller neseryggen kan ha form av en C eller S sett forfra. Nesen er ofte også skjev sett nedenfra. Som regel ligger årsaken til skjevheten i neseskilleveggen. For å rette på dette må de skjeve delene av skilleveggen fjernes og de normale delene av skilleveggen støttes opp. Operasjonene kan være vanskelige, og man kan ikke alltid forvente et "perfekt" resultat.


neseplastikk

Sandvikaklinikken mener:

Nesens utseende er et av de viktigste trekkene ved et ansikt, og alt som gjøres med nesen blir lagt merke til. Det er derfor viktig å veie opp fordelene som kan forventes med en operasjon mot risikoen. Kvaliteten på nesehuden er også viktig for resultatet. Er huden tykk og uelastisk må forventningene til det som kan oppnås reduseres. Inngrepene ved Sandvikaklinikken følger retningslinjene til Norges fremste plastiske kirurg, professor Frank Åbyholm


som nå er gått av som avdelingssjef ved Rikshospitalet, men tilknyttet Sandvikaklikken som faglig konsulent. Hvis du er plaget med nesens utseende kan du ta kontakt med oss. Gjennom en konsultasjon og nærmere undersøkelse har vi det beste utgangspunktet for å bestemme veien videre.


 

Ofte stilte spørsmål:         

Antibiotika. Som regel får du en engangsdose antibiotika for å hindre infeksjon.

Arr. Normalt ikke blir arrene ved neseplastikk ikke synlige

Bandasje. Ved de fleste neseoperasjoner legges det inn tamponger i begge nesebor og et skjold over neseryggen som festes med tape. Skjoldet som består av plastmateriale fjernes etter en uke.

Dusjing. Nesen må beskyttes mot vann den første uken, og man må derfor bruke passende beskyttelse ved eventuell hårvask. Alternativt: Tørrvask håret. Kroppsvak går fint så lenge man ikke får vann i ansiktet

Følelse i hud. Hudfølelsen kan bli litt nedsatt rett etter operasjonen, men dette er ikke permanent.

Før etter bilder. Norske myndigheter har bestemt at det ikke kan vises bilder "på nett" som er tatt før og etter neseoperasjoner. På klinikken vil bli presentert informasjon som viser hvilke resultater du kan oppnå.

Jobb. Som regel kan man gå på jobb etter 1 - 2 uker.


Kontroll. Kontroller avtales normal etter 2, 7 og 14 dager. Deretter sluttkontroll etter 6 måneder.

Komplikasjoner (blødning, infeksjon) sees heldigvis sjeldent, men kan ikke 100 % utelukkes. På Sandvikaklinikken har erfaring og prosedyrer som reduserer risikoen for komplikasjoner mest mulig og gjør at vi trygt kan håndtere problemer hvis de likevel skulle oppstå.

Medisiner. Dette går vi gjennom med deg på klinikken. Spesielt blodfortynnende medisiner må avpasses.

Røyking. Røyk nedsetter blodsirkulasjonen og øker risikoen for komplikasjoner. Det anbefales at man ikke røyker 2 uker før operasjonen og 2 uker etter.

Sting. Sting fjernes normalt etter en uke.

Tett nese kan ha en rekke årsaker. Nesetetthet som kommer etter en operasjon kan skyldes feil operasjonsmetode.

Trening. Vi anbefaler at du venter 3-4 uker før trening.

Trygg kirurgi. Vi praktiserer de siste metodene bl.a. med bruk av avkryssingsskjemaer for å sikre deg på best mulig måte.


 

Telefon 67 54 00 01

post@sandvikaklinikken.no

Kontonr. 8601 41 71691

Logo

SANDVIKAKLINIKKEN AS

Elias Smiths vei 10

1337 Sandvika (Se kart)

Åpnigstider (Klikk her)

Ansv. lege: Bjørn M. Hokland

Org. nr. 998 595 029