Kompetanse Tillit Resultat

Panneløft


Panneløft, som også gir naturlig heving av øyebrynene (øyebrynsløft). er blitt vanligere. Pannen består av hud, underhud (fett) og en flat muskel i dypet. Med alderen svek-kes pannen, og øyebrynene "faller ned" og mister sin naturlige fasong.Rynkene i øvre del av pannen er vesentlig horisontale, men mot nesen også vertikale (sinnarynke). Svekkelsen av pannemusk-ulaturen påvirker også øyelokkene, og kan føre til "tunge øyne". 


 

TIDL. AVD.SJEF
Plastisk kir. avd.
Rikshospitalet

FAGLIG
MEDARBEIDER

Tidsskrift for den
norske 
lege-
forening

Panneløft


Panneløft med "minitilgang" ("kikkhullsteknikk"). Det lages hudsnitt i den behårete delen av hodebunnen og tinningene. Gjennom disse åpningene føres det inn lange, tynne instrumenter som frigjør pannen fra omliggende vev. Øyebryn og pannehud kan nå heises opp til riktig høyde. Den nye posisjonen kan sikres med bruk av spesielle kroker, som løser seg opp av seg selv,Endotine. Metoden er best egnet for de som ikke har for høyt hårfeste eller for mye rynker i pannen.


 

STOR ERFARING
i alle typer plastisk
kirurgi

TIDL. LEDER
Norsk Plastik-
kirurgisk forening

Sandvikaklinikken AS

Panneløft - "anti rynke teknikk"

Panneløft med fjerning av en smal hudremse rett under hårfestet: Panne -"huden" løsnes ned til øyebrynene. Disse kan nå løftes til riktig posisjon. Metoden gir langvarige og fine resultateter og har den beste effekten på rynker. I mange år var den mindre populær på grunn av arret øverst i pannen. Med ny kirurgisk teknikk som gjør at hodehårene vokser inn i arret blir dette som regel lite eller ikke synlig. Panneløft med hudsnitt er nå den mest benyttede metoden ved større sentre i USA.


 

INTERN SAKKYNDIG
Norsk pasientskade
erstatning

DOKTORGRAD
Stor vitenskapelig
produksjon

Direkte øyebrynsløft

Øyebrynet kan løftes ved at det fjernes en halvmåneformet hudparti rett over brynet. Metoden er lite populær fordi den ofte gir synlige arr. Øyebrynene kan også løftes ved at man lager et ikke-synlig snitt i øyelokket. Det er imidlertid svært vanskelig å få til et godt og varig resultat og også denne metoden brukes lite av plastikkirurger.


 

Panneløft

Sandvikaklinikken mener:

Mange klinikker promoterer sterkt panne / øyebrynsløft med bruk av kikkhullskirurgi. Dette kan fremstå som den mest avanserte teknikken med mindre synlige arr. Kikkhullsmetoden er god hvis hårfestet ikke er for høyt og det ikke er mye rynker i pannen. Langtidsresultatene (etter flere år) kan være varierende.


For mange vil likevel "gammeldags teknikk" med fjerning av hud gi det beste resultatet. Gjennom "forfining" av den kirurgiske måten å gjøre operasjonen på blir arrene lite eller ikke synlige. Dette bør diskuteres med deg slik at vi i fellesskap kan finne metoden som er best egnet for deg.


 

Ofte stilte spørsmål:         

Arr. Ved kikkhullsteknikk blir det ingen synlige arr. Krokene som brukes øverst i pannen kan kjennes gjennom huden, men løses opp i løpet av ca 1 år. Åpent panneløft gir et arr den første tiden og kan da dekkes med tape eller dekkrem (for eksempel Dermablend). Når arret er avbleket, ofte etter 6-12 mnd. Er det som regel ikke synlig.

Bandasje. Ved åpen tilgang tapes arret i pannen i ca. 14 dager. De første 2 dagene brukes ofte en strammende hodebandasje

Dusjing. Man kan ta en rask dusj allerede 2 dager etter operasjonen.

Før etter bilder. Norske myndigheter har bestemt at det ikke kan vises bilder "på nett" som er tatt før og etter panne / øyebrynsløft. På klinikken vil bli presentert informasjon som viser hvilke resultater du kan oppnå.

Hudfølelsen i pannen blir som regel nedsatt rett etter operasjonen, men kommer som regel tilbake til det den var eller nesten det den var i løpet av ca. 1 år

Jobb. Normal rekonvalesenstid er 1 (-2) uker avhengig av jobb-situasjonen.

Kontroll. Sting eller kramper som huden er lukket med fjernes etter 7-10 dager. Deretter kontroll etter ytterligere en uke. Sluttkontroll gjøres normalt etter 6 måneder.


Komplikasjoner (blødning, infeksjon) sees heldigvis sjeldent ved disse inngrepene. I sjeldne tilfeller kan man få skade av nervene til panne. Hvis en nerve til pannemuskelen skades lammes muskelen. Som regel går dette tilbake av seg selv. Hudnerver som skades fører til nedsatt følelse ved berøring. Risikoen for dette er liten ved bruk av korrekt kirurgisk teknikk.

Medisiner. Dette går vi gjennom med deg på klinikken. Spesielt blodfortynnende medisiner må avpasses.

Rekonvalesenstid. 1-2 uker.

Røyking. Vi anbefaler generelt ikke røyking i perioden to uker før og to uker etter en operasjon, men dette er ikke svært viktig ved panneløft.

Sting. Snitt i hodebunne lukkes ofte med metallkramper, såkalte agraffer. Pannehuden lukkes med sting som må fjernes etter 7-10 dager.

Trening. Vi anbefaler at du venter ca. 2 uker før trening.

Trygg kirurgi. VI praktiserer de siste metodene bl.a. med bruk av avkryssingsskjemaer for å sikre deg på best mulig måte.


Telefon 67 54 00 01

post@sandvikaklinikken.no

Kontonr. 8601 41 71691

Logo

SANDVIKAKLINIKKEN AS

Elias Smiths vei 10

1337 Sandvika (Se kart)

Åpnigstider (Klikk her)

Ansv. lege: Bjørn M. Hokland

Org. nr. 998 595 029