Kompetanse Tillit Resultat

Ridebukselår


Kvinner har naturlig mer fettvev på lårene enn menn. Fett som samler seg på utsiden og innsiden av låret betegnes ofte "ridebukselår". I tillegg kan huden bli ujevn, såkalt cellulitt eller "appelsinhud". Mange klinikker lover strammere hud  med nye behandlingsformer som  –
BodyTite (fettsugingen kombineres med radiobølger),SmartLipo
(benytter laser), Endemoligie, og VelaSmooth. Ingen av metodene har vist at de er bedre enn fettsuging. I en vitenkskapelig studie av Prado (Prado A) fant de ingen effekt av laseren (SmartLipo) på hudkvaliteten. 


 

TIDL. AVD.SJEF
Plastisk kir. avd.
Rikshospitalet

FAGLIG
MEDARBEIDER

Tidsskrift for den
norske 
lege-
forening

Lårplastikk

Hvis huden på låret er svekket ("slapp") er det som regel ikke tilstrekkelig med fettsuging. Huden med strammes opp med lårplastikk. En hudbrem fjernes innsiden av lårene og opp mot lysken. Operasjonsmetoden har størst effekt på forsiden og innsiden av lårene, men kombineres som regel med fettsuging hvor man også kan fjerne fett fra utsiden.


 

STOR ERFARING
i alle typer plastisk
kirurgi

TIDL. LEDER
Norsk Plastik-
kirurgisk forening

Hofter-mi-300

HLTA

HLTA (High lateral tension abdominoplasty) er en metode som kombinerer mageplastikk (abdominoplasty) med oppstramming av låret. Ved å benytte en spesiell teknikk hvor kirurgen går ut i flanken strammes spesielt ytre del av låret.


 

Ved behandling av lår, legger og rumpe kan man som regel få fin forbedring, men det kan være vanskelig å få et "perfekt" resultat. Det finnes en rekke nye, elektromedisinske behandlingsformer på markedet, men vitenskapelig undersøkelser har ikke kunnet vise til bedre resultater enn allerede eksisterende metoder.


Jeg råder deg til å undersøke bakgrunnen til de som utfører behandlingen. Er de godkjente plastikkirurger? Ved Sandvikaklinikken prøver vi å gi deg nyttig og nøktern informasjon. Vi mener dette gir det beste grunnlaget for å foreslå en behandling du vil være tjent med på kort og lang sikt.


 

Bandasje. Ved lårplastikk lukkes huden med sting som går bort av seg selv og såret dekkes med sårtape. Det legges så på en bandasje som du beholder til du kommer til kontroll, normalt 2 dager etter operasjonen. Etter fettsuging må man bruke en komprimerende strømpe i flere uker etter inngrepet.

Dusjing. Man kan ta en rask dusj allerede 2 dager etter operasjonen. Hud og tape må tørkes godt med en gang. Hvis såret blir værende vått over tid er det økt risiko for infeksjon.

Følelse i hud forandres ikke ved fettsuging. Etter lårplastikk kan følelsen på innsiden av lårene bli noe redusert en periode.

Før etter bilder. Norske myndigheter har bestemt at det ikke kan vises bilder "på nett" som er tatt før og etter plastikkirurgiske inngrep. På klinikken vil bli presentert informasjon som viser hvilke resultater du kan oppnå.

Jobb. Du kan normalt gjenoppta jobben etter 1-2 uker, i noen tilfeller kortere.

Kontroll. Kontroller avtales avhengig av hva som er gjort. Ved lårplastikk kommer du til kontroll etter 2 dager, ellers etter ca. en uke.

Komplikasjoner (blødning, infeksjon). Etter fettsuging er det svært sjelden komplikasjoner. Ved lårplastikk er risikoen, spesielt for infeksjon noe høyere og du tas derfor til hyppigere kontroller slik at det kan startes behandling umiddelbart dersom det skulle tilkomme for eksempel infeksjon.

Medisiner. Hvis du bruker blodfortynnende medisiner må disse avpasses. Dette går vi gjennom med deg på klinikken.

Røyking. Røyk nedsetter blodsirkulasjonen og øker risikoen for komplikasjoner. Det anbefales at man ikke røyker 2 uker før operasjonen og 2 uker etter dersom det skal gjøres lårplastikk.

Sting. Det brukes sting som løser seg opp av seg selv.

Trening. Vi anbefaler at du venter ca. 3-4 uker før trening etter lårplastikk. Etter fettsuging kan du begynne trening etter 2 uker.

Trygg kirurgi. VI praktiserer de siste metodene bl.a. med bruk av avkryssingsskjemaer for å sikre deg på best mulig måte.

Telefon 67 54 00 01

post@sandvikaklinikken.no

Kontonr. 8601 41 71691

Logo

SANDVIKAKLINIKKEN AS

Elias Smiths vei 10

1337 Sandvika (Se kart)

Åpnigstider (Klikk her)

Ansv. lege: Bjørn M. Hokland

Org. nr. 998 595 029