Kompetanse Tillit Resultat

Ridebukselår

Fett som samler seg på utsiden og innsiden av låret betegnes ofte "ridebukselår". I tillegg kan huden bli ujevn, såkalt cellulitt eller "appelsinhud". Hvis det ikke er for mye løs hud kan fettsuging gi et godt resultat. Vi benytter en spesiell teknikk som strammer opp huden best mulig. Hvis man ikke kan regne med god nok oppstramming på innsiden av låret med det gjøres en lårplastikk hvor det i tillegg til fettsuging fjernes hud. Flere klinikker lover strammere hud  med behandlingsformer som  – BodyTite (fettsugingen kombineres med radiobølger), SmartLipo (benytter laser), Endemoligie, og VelaSmooth. Ingen av metodene har vist at de er bedre enn fettsuging. I en vitenkskapelig studie av Prado (Prado A) fant de ingen effekt av laser (SmartLipo) på hudkvaliteten. 

Fettsuging av lår

Fettsuging av lårene foregår som regel i sedasjon, det vil si at det gis smertestillende i en blodåre i tillegg til lokalbedøvelse. Områdene som skal behandles merkes med en tusjpenn mens man står. Det settes lokalbedøvelse, og lages korte hudsnitt, ca. 3 mm lange. Disse gir ikke synlige arr. En fettsugingskanyle (metallrør) med hull på siden føres inn. Ved hjelp av undertrykk suges fettet ut. Det er viktig å suge i flere lag og med riktig teknikk for at det skal bli jevnt. Vanligst behandles utsiden av låret og overgangen mot hoftene, låret forside og lårets innside. Vi bruker en spesiell teknikk for å få huden til å trekke seg best mulig sammen. Hudsnittene lukke med tråd. Det settes på brun tape og til slutt en strammende hvit bandasje.

Lårplastikk

Hvis det er mye løs hud på innsiden og forsiden av lårene må huden strammes opp for ikke å bli for løs. Operasjonen gjøres som regel i narkose hvor man sover. Først starter man med fettsuging av opptegnede områder. Det fjernes hud på innsiden og forsiden av låret, se figur. Etter at alle blodårer er tettet lukkes såret. Lukkingen gjøres i flere lag med tråd som løser seg opp selv. Det tapes med brun kirurgisk tape og legges en strammende hvit bandasje ytterst.

Hud som fjernes
Hud som fjernes
AvdSjef

HLTA

HLTA (High lateral tension abdominoplasty) er en metode som kombinerer mageplastikk (abdominoplasty) med oppstramming av låret. Ved å benytte en spesiell teknikk hvor kirurgen går ut i flanken strammes spesielt ytre del av låret.

NPKF

Ofte stilte spørsmål:         

Bandasje. Ved lårplastikk lukkes huden med sting som går bort av seg selv og såret dekkes med sårtape. Det legges så på en bandasje som du beholder til du kommer til kontroll, normalt 2 dager etter operasjonen. Etter fettsuging må man bruke en komprimerende strømpe i flere uker etter inngrepet.

Dusjing. Man kan ta en rask dusj allerede 2 dager etter operasjonen. Hud og tape må tørkes godt med en gang. Hvis såret blir værende vått over tid er det økt risiko for infeksjon.

Følelse i hud forandres ikke ved fettsuging. Etter lårplastikk kan følelsen på innsiden av lårene bli noe redusert en periode.

Før etter bilder. Norske myndigheter har bestemt at det ikke kan vises bilder "på nett" som er tatt før og etter plastikkirurgiske inngrep. På klinikken vil bli presentert informasjon som viser hvilke resultater du kan oppnå.

Jobb. Du kan normalt gjenoppta jobben etter 1-2 uker, i noen tilfeller kortere.

Kontroll. Kontroller avtales avhengig av hva som er gjort. Ved lårplastikk kommer du til kontroll etter 2 dager, ellers etter ca. en uke.


Komplikasjoner (blødning, infeksjon). Etter fettsuging er det svært sjelden komplikasjoner. Ved lårplastikk er risikoen, spesielt for infeksjon noe høyere og du tas derfor til hyppigere kontroller slik at det kan startes behandling umiddelbart dersom det skulle tilkomme for eksempel infeksjon.

Medisiner. Hvis du bruker blodfortynnende medisiner må disse avpasses. Dette går vi gjennom med deg på klinikken.

Røyking. Røyk nedsetter blodsirkulasjonen og øker risikoen for komplikasjoner. Det anbefales at man ikke røyker 2 uker før operasjonen og 2 uker etter dersom det skal gjøres lårplastikk.

Sting. Det brukes sting som løser seg opp av seg selv.

Trening. Vi anbefaler at du venter ca. 3-4 uker før trening etter lårplastikk. Etter fettsuging kan du begynne trening etter 2 uker.

Trygg kirurgi. VI praktiserer de siste metodene bl.a. med bruk av avkryssingsskjemaer for å sikre deg på best mulig måte.


Telefon 67 54 00 01

post@sandvikaklinikken.no

Kontonr. 8601 41 71691

Logo

SANDVIKAKLINIKKEN AS

Elias Smiths vei 10

1337 Sandvika (Se kart)

Åpnigstider (Klikk her)

Ansv. lege: Bjørn M. Hokland

Org. nr. 998 595 029