Etter operasjonen

Når du drar hjem får du med deg smertestillende medisiner. Neseopersjoner gjør som regel lite vondt etterpå. Gips, tamponger og sting fjernes ved kontroll etter 5-7 dager. Nesen vil fortsatt være litt hoven, og først etter 3 måneder har all hevelse gått ned.  Man kan begynne med lett trening (løping, svømming) etter 2 uker. Vekttrening og tunge løft bør man vente i minimum 2-3 uker. med. Operasjonen tar ofte mellom 1 og 2 timer. Du må regne med å være på klinikken i 4-5 timer.

Kontroll

Du innkalles til kontroll etter ca. en uke og etter 3 og 6 måneder.

Sykmelding

Kosmetisk neseinngrep kvalifiserer normalt ikke for sykemelding. Man må regne med å være borte fra jobben den første uken.

Norsk pasientskadeerstatning

Klinikken er forsikret gjennom Norsk pasientskadeerstatning (NPE)  slik at man har mulighet for å få økonomisk kompensasjon dersom resultatet ikke skulle bli tilfredsstillende. Ingen pasienter har sendt inn klage på Sandvikaklinikken til NPE (eller Helsetilsynet), og vi håper og tror at det skal fortsette slik.

Operasjon i utlandet

Det er en økende grad av helseturisme der man kan får gjort behandling billigere i utlandet. Det er svært vanskelig å vurdere kvaliteten på utenlandske klinikker, og skulle det oppstå problemer i etterkant er det vanskelig. I tillegg kommer at det er vanligere med "sinte" resistente bakterier som kan være en alvorlig trussel. Pasienter som opereres i utlandet er ikke dekket av forsikring fra Norsk pasientskadeerstatning.

Garanti

Eventuelle korrigerende inngrep gjøres kostnadsfritt det første året.

Telefon 67 54 00 01

post@sandvikaklinikken.no

Kontonr. 8601 41 71691

Sandvikaklinikken

SANDVIKAKLINIKKEN AS

Elias Smiths vei 10

1337 Sandvika (Se kart)

Åpningstider (Klikk her)

Ansv. lege: Bjørn M. Hokland

Org. nr. 998 595 029