Liaser-L
Laser-M
Laser-S

Medisinsk peeling Laser

v/ Sandvikaklinikken

Medisinsk peel eller laserbehandlig av hud kan forbedre hudens kvalitet. Huden presenterer oss for de rundt oss og forteller mye om oss selv. Huden forandrer seg med alderen dels på grunn av naturlige aldersforandr-inger og dels på grunn av ytre påvirkning, spesielt sollys. Mange øn-sker å friske opp huden. Lettere peelinger, mikro-dermabrasjon (det ytterste hudlaget fjernes) eller radiofrekvens - RF-behandling er i markedet, til dels for hjemmebruk. Behandling med ”hudrullere” (Derma roll, skin roll) har også blitt populært. Alle disse behandlingsformene kan ha noe for seg hvis de brukes riktig. Ofte kommer imidlertid metodene til kort.

Forskning viser at laser-behandling eller dypere peeling da gir de beste resultatene. Medisinsk peeling og laserbehandling kan forbedre hudkvaliteten og redusere eller fjerne rynker. Behandlingen er særlig egnet i ansiktet der mer overfladisk behandling ikke har gitt ønsket resultat. Det har vært diskutert om medisinsk peeling eller laser er best. Kliniske studier har vist at begge metoder gir flotte resultater ved riktig bruk, uten at man har kunnet si at den ene metoden er bedre enn den andre.

Hvem passer det for?

Hudforbedrende behandling gjøres oftest i ansiktet. Huden blir strammere og jevnere. Panne, tinninger, nese, kinn og munn kan behandles. Halsen kan dessverre ikke behandles effektivt fordi huden er for tynn (gir sår). Som regel gjøres behandling med laser eller medisinsk peel i sedasjon. Sedasjon betyr at man får smertestillende og beroligende medisiner i en blodåre. Før sedasjon må man faste (ikke spise eller drikke) i 6 timer.

Laserbehandling

Laserlys er lys hvor lysbølgene svinger i takt, og er derfor mye kraftigere enn vanlig lys. De vanligste formene for estetisk laserbruk er: 

•  Hudforyngelse
•  Avbleking av arr eller hudflekker
•  Fjerning av uønsket hår eller tatoveringer

Hudforyngelse med laser skjer ved at huden påføres en kontrollert skade som setter i gang en reparasjonsprosess. Det lages nytt vev som strammer opp og glatter ut tidligere skader. En rekke type lasere er i bruk hvor det skilles mellom såkalt ablativ og ikke-ablativ behandling.

Fra Sandvikaklinikken
Fra Sandvikaklinikken
Peeling

Ved ikke-ablativ behandling påføres huden mindre skade (og komplikasjonsrisikoen er mindre), men forbedringen er som regel ikke like stor som ved ablativ behandling. Moderne ablativ behandling gjøres som regel med ”fraksjonert” laser. Dette går ut på at laserlyset splittes opp i mikrotynne stråler hvor strålene bare treffer en mindre del av hudoverflaten. Hele overflaten blir likevel reparert. Laserne som brukes er oftest CO2 eller erbium-YAG laser.

Som regel gis behandlingen med bruk av med intravenøse smertestillende medisiner. Det kan også være nødvendig med forbehandling med kremer eller oppløsninger som styrker huden. Resultatet er ofte en stor forbedring. Ulempen er rødme som ofte varer i 2-4 uker. Det er også en viss risiko for infeksjon og pigment-forandringer (lyse eller mørke flekker). Det er derfor viktig at behandlingen utføres av noen som har erfaring og kompetanse.

Medisinsk peel

Peeling innebærer at den ytre delen av huden fjernes med påføring av et flytende middel og en foryngende hudreparasjon starter. Behandlingen tar ca. 30 minutter. Det brukes små kompresser og Q-tips for påføring. Prinsippet for peel er den samme som for laserbehandling. Begge gir en kontrollert hudskade. Det finnes en rekke typer peelingmidler. De vanligst brukte på hudklinikker er vitamin-A syre, salisylsyre og glykolsyre. Midlene gir en overfladisk peelingeffekt som kan gi huden farge og ny spenst.

For å få en sterkere effekt kan det brukes trikloreddeksyre (TCA), krotonolje og fenol. Virkningen er dypere og selv kraftigere rynker blir reduseres eller blir borte. Ulempen er at huden kan skades hvis behandlingen blir for sterk. Sandvikaklinikken bruker mest TCA-peel (eks Blue Peel fra Obagi) og Bensimon-peel. Bensiomon peel er en blanding av krotonolje og fenol. Peelingen gir en kontrollert skade på liknende måte som fraksjonert laser. Du finner mer informasjon på http://www.bensimoncenter.com/

Komplikasjoner

Kjente komplikasjoner til laser og medisinsk peeling er langvarig rødme, sår og pigmentforandringer. Dette er heldigvis sjeldent ved riktig utført behandling. Pigmentforandringer kan sees ved at huden blir mørkere eller lysere enn før. Mørkere hud (for mye pigment) kan behandles med blekende krem.

Forbehandling

For å styrke og forberede huden brukes en krem som blant annet inneholder en type vitamin-A. Kremen skal normalt brukes i 4 uker før behanding. Du vil få nærmere informasjon om dette ved konsultasjonen.

Tilbakemedling Sandvikaklinikken

Sender noen linjer etter at at det nå er gått nesten et halvt år. Var litt nervøs til å begynne med med flassende rød hud. Ringte jo også et par ganger for mye. Synes dette har blitt veldig bra. Spesielt under øynene er jeg fornøyd. Der det tidligere var ujvent og mørkt har det nå blitt mye finere. Til tross for at jeg ikke så ut rett etter behandlingen er jeg glad jeg gjennomførte det. Takk for fin behandling.

Fornøyd sykepleier

Etter behandlingen

Når du drar hjem får du med deg smertestillende medisiner. Det er som regel lite smerte. Huden er rød til å begynne med. Ved peeling blir den mørkere etter noe dager. Dette skyldes at det ytre hudlaget dør. Under dannes ny hud. Det er viktig å unngå å dra i "hudflikene" som løsner. Da blir det sår med fare for arr og pigmentforstyrrelsen. Huden skal fuktes jevnlig med et hudpleieprodukt. Vi gir deg nøyaktig beskrivelse av dette her. Det meste av rødmen er borte etter 1 - 1 1/2 uke. Ved kraftig laserbehandling eller peeling kan det ta 3-4 uker.

Kontroll

Du innkalles til kontroll etter 5 -7 dager og etter 3 og 6 måneder.

Sykmelding

Behandlingen gir ikke rett til sykmelding. Man må regne med å være borte fra jobb i en uke ved en gjennomsnittlig sterk behandling

Trening

Vi anbefaler at man er forsiktig med trening den først uken.

Norsk pasientskadeerstatning

Klinikken er forsikret gjennom Norsk pasientskadeerstatning (NPE)  slik at man har mulighet for å få økonomisk kompensasjon dersom resultatet ikke skulle bli tilfredsstillende. Ingen pasienter har sendt inn klage på Sandvikaklinikken til NPE (eller Helsetilsynet), og vi håper og tror at det skal fortsette slik.

Hvorfor velge Sandvikaklinikken?

Det er få eller ingen andre norske klinikker med tilsvarende merittert plastikkirurg. Tidligere stillinger som avdelingsleder ved Rikshospitalet og leder for Norsk plastikkirurgisk forening viser anerkjennelse fra det plastikkirurgiske fagmiljøet og inngående kjennskap til faget og de operative prosedyrene. Hvis du velger Sandvikalinikken garanterer vi deg behandling av første klasse.

Ofte stilte spørsmål:         

Ofte stilte spørsmål:         

Bandasje. Som regel brukes ikke bandasje etter kjemisk peel eller laserbehandling.

Dusjing. Det er ingen restriksjoner på dusjing. 

Følelse i hud. Hudfølelsen er ofte litt nedsatt etter behandlingen, men kommer tilbake etter kort tid. 

Før etter bilder. Norske myndigheter har bestemt at det ikke kan vises bilder "på nett" som er tatt før og etter ansiktsløft. På klinikken vil bli presentert informasjon som viser hvilke resultater du kan oppnå.

Jobb. På grunn av rødhet i huden vil de fleste ønske å være hjemme 1-2 uker etter mer omfattende laser eller kjemisk peel.

Kontroll. Kontroller avtales normal etter 5-7 dager, deretter etter 3 og 6 måneder.

Komplikasjoner sees heldigvis sjeldent, men kan ikke 100 % utelukkes. De vanligste komplikasjonene er pigmentforandringer i huden. I sjeldne tilfeller kan det oppstå infeksjon. På Sandvikaklinikken har erfaring og prosedyrer som reduserer risikoen for komplikasjoner mest mulig og gjør at vi trygt kan håndtere problemer hvis de likevel skulle oppstå.

Røyking. Ingen spesielle restriksjoner. 

Trening. Du kan ta opp vanlig trening etter en uke.

Telefon 67 54 00 01

post@sandvikaklinikken.no

Kontonr. 8601 41 71691

Sandvikaklinikken

SANDVIKAKLINIKKEN AS

Elias Smiths vei 10

1337 Sandvika (Se kart)

Åpningstider (Klikk her)

Ansv. lege: Bjørn M. Hokland

Org. nr. 998 595 029