Nese-L
Nese-M
Nese-S

Neseoperasjon

v/ Sandvikaklinikken

En neseoperasjon bygger på flere tusen år gamle tradisjoner. "Indisk neserekonstruksjon" brukes den dag i dag etter neseskader hvor nesen bygges opp igjen med bruk av hud fra pannen..

Tett nese er en hyppig årsak til legekontakt. Nesetetthet kan ha mange årsaker. Hvis det er nødvendig med kirurgisk behandling dekker det offentlige kostnadene. Nesens utseende er et av de viktigste trekkene ved et ansikt. Inngrepene ved Sandvikaklinikken følger retningslinjene til Norges fremste plastiske kirurg, professor em. Frank Åbyholm. Professor Åbyholm er tilknyttet Sandvikaklikken som faglig konsulent. Hvis du er plaget med nesens utseende kan du ta kontakt med oss. Gjennom en konsultasjon og nærmere undersøkelse har vi det beste utgangspunktet for å bestemme veien videre.

Nesens oppbygging

Under nesehuden er det et brusk/bein-skjelett hvor neseskilleveggen deler nesehulen i to svarende til venstre og høyre nesebor. Den fremste delen av neseskilleveggen er marker med rødt i illustrasjonsfiguren. Øverst er nesebeinet (hvitt) som danner den øvre delen av neseryggen. Nedenfor denne er det flate brusker (mørke) som dekker nesens sideflater. I nesevingene finner vi egne brusker (turkise) som har en komplisert utforming og danner nesetippen. Nøyaktig kjennskap til nesens anatomi er en forutsetning for en godt gjennomført neseoperasjon.

Neseoperasjon

En neseoperasjon kan gjøres i narkose, dvs. at man sover eller i "sedasjon". Ved sedasjon er man våken, men får smertestillende i en blodåre i tillegg til lokalbedøvelse. Hvis nesetippen skal forandres legges som regel et kort snitt under nesen, se figur. Arret blir etter kort tid ikke synlig. I tillegg legges snitt inne i nesen. Gjennom disse kommer vi til alle deler av nesen. Hvis bare neseryggen skal opereres kan vi ofte klare oss med snitt inne i nesen og ingen i huden. De fleste neoperasjonene tar mellom 1 og 2 timer.

Nese-skra-2022
Nese-jincA2022

De vanligste årsakene til estetiske neseoperasjon er:

Hump på neseryggen

En hump, ofte kalt krum nese kan rettes opp. Kulen fjernes ved å fjerne bein fortil og senke neseskilleveggen som består av brusk. Hvis nesen er for bred må nesebeinet gjøres smalere. Dette gjøres etter at beinet er svekket på sidene ved bruk av spesialmeisel. Deretter klemmes nesebeina sammen til riktig bredde. Hvis humpen er stor kan det hende at neseskilleveggen må forsterkes med bruskstøtter.

Økt bredde

Bred nese er et vanlig problem. Hvis nesen ført og fremst er bred opp kan dette rettes opp ved at nesebeina gjøres smalere. Først må nesebeina løsnes med meisler. Disse settes inn ved at det lages små åpninger i neseslimhinnen og gir ingen arr. Nesebeina kan nå klemmes sammen og nesen bredde reduseres. Hvis nesen er bred er ofte også nesetippen bredere enn normalt. Da må det gjøres en tipplastikk. En tipplastikk går som oftest ut på at den øvre delen av brusken i nesevingene tas bort. Nå kan bruskene formes med kirurgisk tråd. Det kan også bli nødvendig å sette inn brusk som støtter nesetippen.

Utstående nese

Ved operasjon av en utstående nese må neseryggen senkes. Det fjernes bein fra den øvre delen, og den fremste delen av neseskilleveggen tas bort. Av og til må også bruskene i nesevingene forkortes. Hvis nesen er for lang kan dette rettes ved å fjerne brusk på den nedre delen av neseskilleveggen.

Nese-def2022
Pannelampe Sandvikaklinikken

Skjev nese

Skjevheter er som regel medfødt eller forårsaket av skade. Nesetippen kan peke mot høyre eller venstre, eller neseryggen kan ha form av en C eller S. Som regel ligger årsaken til skjevheten i neseskilleveggen. For å rette på dette må de skjeve delene av skilleveggen fjernes og de normale delene av skilleveggen støttes opp.

Stor nese

Noen har en nese oppleves som for stor. For å rette på dette må det som regel gjøres en operasjon som omfatter bein, neseskillevegg og nesevinger. Nesplastikker avsluttes med at hud og slimhinner syes nøyaktig igjen. Sting i huden fjernes etter 5-7 dager på klinikken. Hvis nesebeinet eller neseskilleveggen er operert legges det inn en tampong i hvert nesebor og en gips over nesen. Disse fjernes ved kontroll

Andre neseoperasjoner

I tillegg til operasjonene beskrevet finnes det en rekke andre metoder for å korrigere f.eks. for store eller for synlige nesebor, for liten nese eller for kort nese. Operasjoner for nesetetthet er heller ikke tatt med. Dette kan du få nærmere informasjon om ved en konsultasjon.

Fikk den nesen jeg alltid har ønsket meg. Stor takk til Sandvikaklinikken!

Hilsen dame fra Bærum

 

Kom til dere med tett nese, men dere sa at en øre-nese-halsavdeling kunne ta godt hånd om dette. Takk for at dere er så ærlige.

Mange takk fra en som sparte litt penger

 

Skulle ønsket jeg hadde gjort dette før!

Espen 37

Narkose - Sikkerhet

Operasjonen kan gjøres i sedasjon (lokalbedøvelse pluss smertestillende i en blodåre) eller i  narkose, dvs. at man sover. Ved narkose gis medisiner med elektroniske pumper. Anestesimidlene forsvinner fort ut av kroppen.  Man våkner raskt og har lite plager. Anestesiapparat og øvrig utstyr er av seneste modeller.

Safe Surgery

Vi praktiserer Safe Surgery. Dette er et sett av sikkerhetsregler som skal sørge for at ingenting går galt. I motsetning til mange klinikker er anestesilegen vår til stede på operasjonsstuen hele tiden. Sammen med  anestesisykepleier overvåkes pasienten kontinuerlig.  Etter narkosen kommer man i seng på et post-operativt rom. Her får du tilbud om lett mat/drikke.  Cirka 1 time senere er man på bena igjen og kan dra hjem. Du får alltid telefonnummeret til kirurgen. Hvis det skulle oppstå noe du lurer på kan du ringe natt og dag.

 

Komplikasjoner

Eventuell blødning oppdages ved at det siver blod fra nesen og økende smerter. Infeksjon skyldes bakterier, og merkes ved at nesen begynner å bli rød og smertefull. Hvis man får mistanke om blødning eller infeksjon må man kontakte kirurgen med en gang. Av og til oppstår ujevnheter som kan ses eller kjennes under huden. Hvis disse ikke gir seg over tid kan det være nødvendig med et mindre korrigerende inngrep.

Garanti

Eventuelle korrigerende inngrep gjøres kostnadsfritt det første året.

Hvorfor Sandvikaklinikken?

Det er få eller ingen andre norske klinikker med tilsvarende kvalifisert kirurg. Tidligere stillinger som avdelingsleder ved Rikshospitalet og leder for Norsk plastikkirurgisk forening viser anerkjennelse fra det plastikkirurgiske fagmiljøet og inngående kjennskap til faget og de operative prosedyrene. Hvis du velger Sandvikalinikken garanterer vi deg behandling av første klasse.

Ofte stilte spørsmål:         

Ofte stilte spørsmål:         

Antibiotika. Som regel får du en engangsdose antibiotika for å hindre infeksjon.

Arr. Normalt ikke blir arrene ved neseplastikk ikke synlige

Bandasje. Ved de fleste neseoperasjoner legges det inn tamponger i begge nesebor og et skjold over neseryggen som festes med tape. Skjoldet som består av plastmateriale fjernes etter en uke.

Dusjing. Nesen må beskyttes mot vann den første uken, og man må derfor bruke passende beskyttelse ved eventuell hårvask. Alternativt: Tørrvask håret. Kroppsvak går fint så lenge man ikke får vann i ansiktet

Følelse i hud. Hudfølelsen kan bli litt nedsatt rett etter operasjonen, men dette er ikke permanent.

Før etter bilder. Norske myndigheter har bestemt at det ikke kan vises bilder "på nett" som er tatt før og etter neseoperasjoner. På klinikken vil bli presentert informasjon som viser hvilke resultater du kan oppnå.

Jobb. Som regel kan man gå på jobb etter en uke.

Kontroll. Kontroller avtales normal etter 1 uke, deretter 3 og 6 måneder.

Komplikasjoner (blødning, infeksjon) er sjeldne. På Sandvikaklinikken har erfaring og prosedyrer som reduserer risikoen for komplikasjoner mest mulig og gjør at vi trygt kan håndtere problemer hvis de likevel skulle oppstå.

Medisiner. Dette går vi gjennom med deg på klinikken. Spesielt blodfortynnende medisiner må avpasses.

Røyking. Røyk nedsetter blodsirkulasjonen og øker risikoen for komplikasjoner. Det anbefales at man ikke røyker 2 uker før operasjonen og 2 uker etter.

Sting. Sting fjernes normalt etter en uke.

Tett nese kan ha en rekke årsaker. Nesetetthet som kommer etter en operasjon kan skyldes feil operasjonsmetode.

Trening. Vi anbefaler at du venter 2-4 uker før trening.

Trygg kirurgi. Vi praktiserer de siste metodene bl.a. med bruk av avkryssingsskjemaer for å sikre deg på best mulig måte.

Telefon 67 54 00 01

post@sandvikaklinikken.no

Kontonr. 8601 41 71691

Sandvikaklinikken

SANDVIKAKLINIKKEN AS

Elias Smiths vei 10

1337 Sandvika (Se kart)

Åpningstider (Klikk her)

Ansv. lege: Bjørn M. Hokland

Org. nr. 998 595 029