Kompetanse Tillit Resultat

Bukplastikk


Bukplastikk gir fine resultater når det er overskudd av hud på magen. Slikt hudoverskudd kan komme etter vektnedgang, slankeoperasjoner eller graviditet.  Magemusklene og huden i  genitalområdet  kan  også svekkes. Hudoverskuddet kan være vanskelig eller umulig å trene bort spesielt når vi bli eldre og hudens elastisitet reduseres.


 


Hvis man ønsker å gjøre noe med dette kan bukplastikk være  et godt alternativ. Dersom det er et stort hudoverskudd med plager som infeksjon og kløe kan du, etter nærmere regler, få operasjonen betalt av det offentlige. Din fastlege kan da henvise deg til riktig klinikk eller offentlig sykehus.


 

TIDL. AVD.SJEF
Plastisk kir. avd.
Rikshospitalet

FAGLIG
MEDARBEIDER

Tidsskrift for den
norske 
lege-
forening

Bukplastikk

Ved "full" bukplastikk fjernes huden helt opp til navlenog navlen må "lages" på nytt. Siden oversikten under operasjonen er god kan buk-muskulaturen strammes opp hvis den er slapp. Som regel gjøres fettsuging i mage/hoftepartiet og i genitalområdet hvis det er nødvendig. Det er viktig å tilpasse stramningen av huden slik at mage-profilen (sett fra siden) er naturlig. Riktig utført fettsuging bidrar til at midjen blir smalere og at magen får en naturlig fasong sett forfra og på skrå. Det legges som regel inn to dren (tynne plastrør) for å fjerne blod fra sårhulen. I tillegg til arret nede på magen blir det et arr rundt navlen. Sandvikaklinikken bruker en teknikk som gjør at arret rundt navlen blir liggende dypt og ikke eller lite synlig.


 

STOR ERFARING
i alle typer plastisk
kirurgi

TIDL. LEDER
Norsk Plastik-
kirurgisk forening

Sandviaklinikken

Minibukplastikk

Hvis hudoverskuddet ikke er for stort kan det fjernes ved at hud og underhud (fettvev) tas bort i et område fra like over kjønns-behåringen til et stykke opp mot navlen. Som regel gjøres det også fettsuging der midjen og hoftepartiet formes. Etter minibukplastikk får man et arr som ligger på tvers av magen, skjult i "bikiniområdet".


 

INTERN SAKKYNDIG
Norsk pasientskade
erstatning

DOKTORGRAD
Stor vitenskapelig
produksjon

HLTA

HLTA (High lateral tension  abdominoplasty) er en spesiell type buk-plastikk der man også strammer opp yttersiden av lårene.


 

mageplastikk

Sandvikaklinikken mener:

Bukplastikk er ikke primært en "slankemetode", men en operasjon som gjør at man i stor grad kan få tilbake sitt tidligere mageparti etter vektnedgang. Etter vår mening legger mange klinikker for stor vekt på å stramme magehuden, og dette kan føre til et lite naturlig utseende og økt risiko for komplikasjoner fordi blodforsyningen til huden lider. Det er også viktig med "skulpturering" av mage- hoftepartiet med fettsuging. Det finnes mange "fancy" fettsugingsmetoder med bruk av


 

ultralyd, radiofrekvensenergi, laser m.fl., men ingen av metodene er i vitenskapelige undersøkelser vist seg å være bedre enn andre. Det som er viktig er hvordan prosedyren utføres, og her er det kirurgen du velger for operasjonen som avgjør. Etter stor vektnedgang (slankeoperasjon) kan bukplastikk og flere inngrep være aktuelt, jfr. artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening, juni 2015 og min leder i samme nummer.


 

Ofte stilte spørsmål:         

Antibiotika. Som regel gis en engangsdose antibiotika ("penicillin") før operasjonen for å unngå infeksjon.

Arr. Det kommer et arr på tvers over magen og ved full bukplastikk i tillegg et arr rundt navlen. Nøyaktig hvor arret på tvers skal ligge avgjøres i samarbeid med deg hvor vi "sikter mot" bikini/truseområdet.

Bandasje. Hudsåret lukkes med sting som går bort av seg selv og såret dekkes med sårtape. Det legges så på en bandasje som du beholder til du kommer til kontroll, normalt 2 dager etter operasjonen. Du må deretter bruke en tettsittende body i 4-6 uker. Dette forklarer vi nærmere når du er hos oss.

Dusjing. Man kan ta en rask dusj allerede 2 dager etter operasjonen. Hud og tape må tørkes godt med en gang. Hvis såret blir værende vått over tid er det økt risiko for infeksjon.

Før etter bilder. Norske myndigheter har bestemt at det ikke kan vises bilder "på nett" som er tatt før og etter mageplastikk. På klinikken vil bli presentert informasjon som viser hvilke resultater du kan oppnå.

HLTA (High Lateral Tension Abdominoplasty) er en variant av full mageplastikk hvor en også får lett oppstramning av lår. Metoden kan innebære at arrene på magen blir noe lengre.

Hudfølelsen i nedre del av magen blir svekket. Som regel tar dette seg opp igjen, men blir ikke alltid like god som før.

Jobb. Du er som regel tilbake i jobb etter 2-4 uker.

Kontroll. Dren fjernes normalt etter 2 dager. Deretter kontroll etter ytterligere en uke, og evt. to uker. Sluttkontroll gjøres normalt etter 6 måneder.


 

Komplikasjoner (blødning, infeksjon) sees heldigvis sjeldent, men kan ikke 100 % utelukkes. Hvis huden på magen strammes for mye kan dette føre til nekrose (sår med dødt vev), spesielt hos røykere. Erfaring fra Norsk pasientskadeerstatning gjør at vi legger ekstra stor vekt på å ikke "gå i denne fellen". Våre prosedyrer reduserer risikoen for komplikasjoner mest mulig.

Medisiner. Dette går vi gjennom med deg på klinikken. Spesielt blodfortynnende medisiner må avpasses.

Rekonvalesenstid. Du reiser samme dag som inngrepet og får med smertestillende medisiner. Det tar normalt 2-4 uker før man er "tilbake der man var". Sykemeldingsperioden avhenger av arbeidssituasjonen. Et fysisk anstrengende yrke tilsier lengre sykemeldingsperiode enn ved "kontorarbeid".

Røyking. Røyk nedsetter blodsirkulasjonen og øker risikoen for komplikasjoner. Ved bukplastikk er det et absolutt krav om at man ikke røyker i perioden fra 2 uker før operasjonen til 2 uker etter. Dette skyldes at risikoen for komplikasjoner (vevsdød) er spesielt høy ved kombinasjonen bukplastikk – røyking.

Sting. Det brukes for det mest sting som løser seg opp av seg selv, men kan være aktuelt å fjerne sting rundt navlen etter en uke.

Trening. Vi anbefaler at du venter ca. 3-4 uker før trening.

Trygg kirurgi. Vi benytter de siste metodene med bruk av bla. avkrysningsskjemaer for å garantere sikkerheten.


Telefon 67 54 00 01

post@sandvikaklinikken.no

Kontonr. 8601 41 71691

Logo

SANDVIKAKLINIKKEN AS

Elias Smiths vei 10

1337 Sandvika (Se kart)

Åpnigstider (Klikk her)

Ansv. lege: Bjørn M. Hokland

Org. nr. 998 595 029