Kompetanse Tillit Resultat

Kjemisk peel / laser


Kjemisk peel eller laserbehandlig av hud kan forbedre hudens kvalitet. Huden presenterer oss for de rundt oss og forteller mye om oss selv. Huden forandrer seg med alderen dels på grunn av naturlige aldersforandr-inger og dels på grunn av ytre påvirkning, spesielt sollys. Mange øn-sker å friske opp huden. Lettere peelinger,
mikro-dermabrasjon (det ytterste hudlaget fjernes) eller radiofrekvens -RF-behandling
er i markedet, til dels for hjemmebruk. Behandling med
”hudrullere” (Derma roll, skin roll) har også blitt populært. Alle disse behandlingsformene kan ha noe for seg hvis de brukes riktig. Ofte kommer imidlertid metodene til kort. Forskning viser at laser-behandling eller dypere peeling da gir de beste resultatene


 

TIDL. AVD.SJEF
Plastisk kir. avd.
Rikshospitalet

FAGLIG
MEDARBEIDER

Tidsskrift for den
norske 
lege-
forening

Laserbehandling

Laserlys er lys hvor lysbølgene svinger i takt, og er derfor mye kraftigere enn vanlig lys. De vanligste formene for estetisk laserbruk er:

  »  Hudforyngelse
  ›  Avbleking av arr eller hudflekker
  »  Fjerning av uønsket hår eller tatoveringer

Hudforyngelse med laser skjer ved at huden påføres en kontrollert skade som setter i gang en reparasjons-prosess. Det lages nytt vev som strammer opp og glatter ut tidligere skader. En rekke type lasere er i bruk hvor det skilles mellom såkalt ablativ og ikke-ablativ behandling.

Ved ikke-ablativ behandling påføres huden mindre skade (og komplikasjonsrisikoen er mindre), men forbedringen er som regel ikke like stor som ved ablativ behandling.


 

STOR ERFARING
i alle typer plastisk
kirurgi

TIDL. LEDER
Norsk Plastik-
kirurgisk forening

Sandvikaklinikken AS


Moderne
ablativ behandling gjøres som regel med ”fraksjonert” laser. Dette går ut på at laserlyset splittes opp i mikrotynne stråler hvor strålene bare treffer en mindre del av hudoverflaten. Hele overflaten blir likevel reparert. Laserne som brukes er oftest CO2 eller erbium-YAG laser. Som regel gis behandlingen med bruk av med intravenøse smertestillende medisiner. Det kan også være nødvendig med forbehandling med kremer eller oppløsninger som styrker huden. Resultatet er ofte en stor forbedring. Ulempen er rødme som ofte varer i 2-4 uker. Det er også en viss risiko for infeksjon og pigment-forandringer (lyse eller mørke flekker). Det er derfor viktig at behandlingen utføres av noen som har erfaring og kompetanse.


 

INTERN SAKKYNDIG
Norsk pasientskade
erstatning

DOKTORGRAD
Stor vitenskapelig
produksjon

Kjemisk peel

Peeling innebærer at den ytre delen av huden fjernes med påføring av et flytende middel og den foryngende hudreparasjon starter. Tidligere ble det enkelte ganger brukt for sterke midler og selv om resultatene var gode ble huden rød i måneder og komplikasjoner var vanlige. Moderne peelingløsninger (Obagi TCA – løsninger, Bensimon-løsningergir kontrollert skade på liknende måte som fraksjonert laser. Du finner mer informasjon på  http://www.drbensimon.com/ .


 

Peeling

Sandvikaklinikken mener:

Kjemisk peeling og laserbehandling kan forbedre hudkvaliteten og redusere eller fjerne rynker. Behandlingen er særlig egnet i ansiktet der mer overfladisk behandling ikke har gitt ønsket resultat. Det har

vært diskutert om kjemisk peeling eller laser er best. Kliniske studier har vist at begge metoder gir flotte resultater ved riktig bruk, uten at man har kunnet si at den ene metoden er bedre enn den andre.

Ofte stilte spørsmål:         

Bandasje. Som regel brukes ikke bandasje etter kjemisk peel eller laserbehandling.

Dusjing. Det er ingen reistriksjoner på dusjing. 

Følelse i hudHudfølelsen er ofte litt nedsatt etter behandlingen, men kommer tilbake etter kort tid. 

Før etter bilder. Norske myndigheter har bestemt at det ikke kan vises bilder "på nett" som er tatt før og etter ansiktsløft. På klinikken vil bli presentert informasjon som viser hvilke resultater du kan oppnå.

Jobb. På grunn av rødhet i huden vil de fleste ønske å være hjemme 1-2 uker etter mer omfattende laser eller kjemisk peel.


 

Kontroll. Kontroller avtales normal etter 2, 7 og 14 dager. Deretter kontroll etter 6 måneder.

Komplikasjoner sees heldigvis sjeldent, men kan ikke 100 % utelukkes. De vanligste komplikasjonene er pigmentforandringer i huden. I sjeldne tilfeller kan det oppstå infeksjon. På Sandvikaklinikken har erfaring og prosedyrer som reduserer risikoen for komplikasjoner mest mulig og gjør at vi trygt kan håndtere problemer hvis de likevel skulle oppstå.

Røyking. Ingen spesielle restriksjoner. 

Trening. Du kan ta opp vanlig trening etter 2-3 dager.


 

Telefon 67 54 00 01

post@sandvikaklinikken.no

Kontonr. 8601 41 71691

Logo

SANDVIKAKLINIKKEN AS

Elias Smiths vei 10

1337 Sandvika (Se kart)

Åpnigstider (Klikk her)

Ansv. lege: Bjørn M. Hokland

Org. nr. 998 595 029